3.2.2 Habilitet

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

Klinikksjef Wenche Haga rapporterer at hun har mottatt honorar fra LAR Øst for forelesninger på Nasjonale LAR-konferanser. Overlege Berit Nordstrand rapporterer at hun har mottatt honorar fra legemiddelfirmaet Schering-Plough for forelesninger på konferanser. Daglig leder Lise Aasmundstad rapporterer at hun er leder for eget firma RehabPiloten, som arbeider med oppdrag innen LAR, at hun var med og startet pasientorganisasjonen LARNett Norge, satt som nestleder og mottok honorar der til 2006, og at hun har vært betalt redaktør for bladet LAR-posten.

Ingen av de andre deltakerne i arbeidsgruppa har rapportert mulige interessekonflikter.

Helsedirektoratet har vurdert mulige interessekonflikter og har ikke funnet at noe av dette er i strid med habilitetsreglene.