3.2.3 Referansegruppe

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

Tidlig i prosessen ble en bredt sammensatt referansegruppe nedsatt, der en rekke organisasjoner, blant dem fire bruker-/pasientorganisasjoner, var invitert til å delta. Gruppa har hatt tre dagskonferanser i løpet av prosjektperioden, den første for å kommentere mandatet og søkestrategien i kunnskapsoppsummeringen, de andre for å kommentere resultat av Kunnskapssenterets rapport og ulike utkast til retningslinje.