3.2.4 Innsyn i prosessen

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

Det har vært et mål for direktoratet at arbeidet i så stor grad som mulig skulle være tilgjengelig for innsyn fra interesserte og impliserte.

Det har vært avholdt tre rådslag for å få kommentarer til utkast til retningslinje, ett med sosial- og helsetjenesten i kommunene og tre med pasientorganisasjonene.

Ved en rekke anledninger har utkast og utvalgte problemstillinger vært lagt fram for ansatte i LAR i ulike nasjonale og regionale fora og på ulike konferanser omkring i landet.

For å sikre innsikt og mulighet for å bidra, har retningslinjen hatt et eget nettsted (41) der relevante prosjektdokumenter har vært lagt ut, samt kunnskapsrapportene, en rekke retningslinjer fra andre land og ulike innspill til prosjektet.