3.4.1 Arbeidsgruppa

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

Helsedirektoratets faglige retningslinjer utarbeides etter en enhetlig metode der anbefalingene er basert på integrering av den tilgjengelige forskningsbaserte kunnskapen og av pasientenes og klinikernes erfaringsbaserte kunnskap.

Anbefalingene i en retningslinje skal samtidig være basert på norsk og internasjonal lov og på samfunnets interesser, blant annet vurderinger av kostnader målt mot forventet nytte.

Målet er å bidra til en kunnskapsbasert praksis i tjenestene, illustrert med figuren under: