3.6.1 Gradering av forskningen

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

Det er utarbeidet flere systemer for å gradere kunnskapsgrunnlaget. Disse varierer noe.
Felles er behovet for å synliggjøre hvilken type forskningsmetode som er brukt i studiene det refereres til, og hvordan man vurderer kvaliteten på studiene.
Følgende graderingsmodell fra SIGN er brukt i denne retningslinjen:

Kunnskap som bygger på systematisk metaanalyse av enten populasjonsbaserte kohortstudier, kasus-kontrollstudier eller randomiserte kontrollerte forsøk. 

 

Nivå 1a:

Kunnskap som bygger på minst ett randomisert kontrollert forsøk.

 

Nivå 1b:

Kunnskap som bygger på minst en godt utformet studie uten randomisering

 

Nivå 2a:

Kunnskap som bygger på minst en annen type godt utformet kvasieksperimentell studie.

 

Nivå 2b:

Kunnskap som bygger på godt utformete, ikke eksperimentelle beskrivende studier, som sammenlignende studier, korrelasjonsstudier og kasusstudier.

 

Nivå 3:

Kunnskap som bygger på rapporter eller oppfatninger fra ekspertkomiteer og/eller klinisk ekspertise hos respekterte autoriteter.

 

Nivå 4:

Kilde: Retningslinjer for retningslinjer (40).