4. Rammeverk og organisering

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

Substitusjonsbehandling blir organisert ulikt i ulike land, og rammeverket synes å være basert på lokale politiske og faglige vurderinger.

Rapporten fra Kunnskapssenteret (46) viser til studier som sammenligner standard oppfølging med oppfølging med psykososiale tilleggstiltak og med oppfølging hos allmennlege. Studiene viser ikke store ulikheter i effekt ut fra forskjellige måter å organisere behandlingen på.

LAR-forskriften slår fast at henvisning til LAR fra sosial- og/eller helsetjenesten skal vurderes av vurderingsenhet i TSB (1). LAR er tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) der ansvar for inn- og utskrivning ligger i spesialisthelsetjenesten, mens den medikamentelle oppfølgingen etter stabilisering kan overføres til allmennlege. Retningslinjen gir anbefalinger om den beste praksis for LAR som også er i tråd med krav som stilles i LAR-forskriften.