6.5 Individuell plan (IP)

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

Pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra sosial- og helsetjenesten har i henhold til gjeldende lovverk rett til individuell plan (57).  Alle mennesker med opioidavhengighet som mottar LAR, vil i praksis ha en slik rett. Se også Kapittel 10 Rehabilitering og individuell plan.

Pasienten skal informeres nøye om hva individuell plan innebærer og oppmuntres til å ta imot tilbudet om individuell plan. Sosial-, kommune- og spesialisthelsetjenesten har selvstendig plikt til å informere om og eventuelt igangsette arbeidet med IP. LAR-forskriften understreker spesialisthelsetjenestens særlige plikt til å sørge for at et forpliktende samarbeid med nødvendige instanser opprettes og skal ta initiativ til å utarbeide IP (1).

Dersom pasienten ikke ønsker å utarbeide en individuell plan må det likevel sikres at den helsefaglige oppfølgingen blir dokumentert.

Anbefalinger om individuell plan, ansvarsgruppe og koordinator er nærmere beskrevet i Kapittel 10 Rehabilitering og individuell plan.