7.1 Utredning i spesialisthelsetjenesten

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

I følge LAR-forskriften skal beslutning om innskrivning og utskrivning treffes av lege i spesialisthelsetjenesten. LAR er videre definert som tverrfaglig spesialisert behandling for opioidavhengighet (1). Når spesialisthelsetjenesten mottar henvisning til TSB med forslag om LAR, skal vurderingen være gjennomført innen 10 virkedager for pasienter under 23 år og innen 30 virkedager for eldre pasienter (8). Under utredningsarbeidet benyttes dokumentasjonen som følger med fra førstelinjetjenesten. I tillegg skal det vurderes om epikriser og opplysninger fra andre utredninger og behandlingsopphold skal innhentes. Videre kan et møte med henvisende instans sammen med pasienten gi verdifulle supplerende opplysninger.

Nærmere om utredning i spesialisthelsetjenesten, se kapittel 7, vedlegg 1