7.2 Behandling i spesialisthelsetjenesten

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Roller
  • Pasienter
  • NAV-sosialtjenesten
  • Spesialisthelsetjenesten