7.2.3 Særlig om alkohol

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
LAR-pasienter som har eller er i ferd med å utvikle alkoholavhengighet, bør tilbys behandling. D

Alkohol har en dempende effekt på sentralnervesystemet og kan forsterke den dempende effekten av substitusjonslegemidler. Alkohol kan bidra til økt overdosedødelighet ved substitusjonsbehandling (74). Videre vil alkohol kunne påvirke utviklingen av kroniske leversykdommer, eksempelvis hepatitt C, som en stor andel av injiserende opioidbrukere har pådratt seg gjennom bruk av ureine sprøyter (75).

I statusrapporten 2008 (37) rapporteres ikke spesifikt om alkoholbruk, men fra tidligere rapporter vet vi at det er betydelig variasjon mellom de enkelte LAR-sentrene. LAR-sentrene antyder økende problemer med alkoholbruk blant pasientene.

Forskning indikerer at pasienter i LAR som har en alkoholavhengighet, har flere helseproblemer, er oftere involvert i kriminalitet og har en dårligere psykososial fungering (61;76).