8.4.1 Oppstart i spesialisthelsetjenesten

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Pasienter som ikke klarer å avvikle en risikopreget eller forstyrrende rusmiddelbruk eller som er for ustabile til å samarbeide forsvarlig i en poliklinisk situasjon, bør startes opp i institusjon. D
Pasienter som er under behandling i rusinstitusjoner, psykiatriske institusjoner, somatisk institusjoner eller er fengslet, bør kunne starte opp substitusjonsbehandling i den institusjonen de er innlagt i, med veiledning fra kompetent instans. D

Oppstart i spesialisthelsetjenesten skjer vanligvis poliklinisk og skal skje under tilsyn og observasjon. Dette vil særlig gjelde følgende grupper:

  •  pasienter som ikke er stabile nok til å starte opp i primærhelsetjenesten (pga. helsemessige og atferdsmessige forhold)
  •  pasienter som skal ha metadon ved oppstart

En del pasienter klarer ikke å avslutte all rusmiddelbruk (utenom opioider) før oppstart i LAR. Retten til behandling for opioidavhengighet kan imidlertid ikke svekkes på grunn av manglende oppnådd rusfrihet, jf. prioriteringsforskriften (115). Disse pasientene må derfor få et tilbud som sikrer forsvarlig oppstart av substitusjonsbehandlingen.

Pasienter som ikke klarer å avvikle en risikopreget eller forstyrrende rusmiddelbruk eller som er for ustabile til å samarbeide forsvarlig i en poliklinisk situasjon, bør startes opp i institusjon.

Oppstart i institusjon skjer ved at pasienten stabiliseres med et substitusjonslegemiddel under avrusningen fra ikke-opioide rusmidler.

Dette gjelder også der alvorlige somatiske eller psykiske sykdommer krever observasjon og oppfølging under oppstarten.

Pasienter som er under behandling i rusinstitusjoner, psykiatriske institusjoner, somatisk institusjoner eller er fengslet, bør kunne starte opp substitusjonsbehandling i den institusjonen de er innlagt i, med veiledning fra kompetent instans.