8.7.1 Metadon

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Legemiddelkonsentrasjonsmålinger av metadon etter stabilisering bør vurderes dersom pasienten opplever manglende effekt av den medikamentelle behandlingen. C

En rekke studier har vist at pasienter på høyere metadondoser, over 60 mg i døgnet, har bedre behandlingsresultater enn pasienter i såkalte lavdoseprogram (116). Samme resultater er vist på australske pasienter, hvor pasienter på høyere døgndoser hadde bedre retensjon i behandlingen (117).

Biologisk tilgjengelighet (andelen av inntatt metadon som gir virkning) varierer individuelt fra 40 -100 %. Måling av legemiddelkonsentrasjon anvendes derfor for å sikre at pasienter med avvikende omsetning av metadon (farmakokinetikk) får riktige doser (118). Når metadon er riktig dosert, forhindres vanligvis opioidsug/opioidabstinens i minst 24 timer (119). Metadon doseres derfor én gang daglig.

En sjelden gang kan variasjoner i omsetning av de to formene for metadonmolekyler som finnes i metadonløsningen, være forklaring på at pasienten opplever seg som underdosert, til tross for at legemiddelkonsentrasjon av metadon befinner seg i normalområdet. Da kan man be om en spesialundersøkelse av legemiddelkonsentrasjonen, hvor de to formene for metadonmolekyler analyseres.