8.7.2 Buprenorfin

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

Ved bruk av buprenorfin har ikke måling av legemiddelkonsentrasjon den samme relevansen, da det terapeutiske referanseområdet er uklart definert (120). Dosering av buprenorfin styres først og fremst på grunnlag av klinisk effekt.