9.5.1.1 Urinprøver til terapeutiske formål

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Urinprøver som tas i terapeutisk øyemed, kan avtales med pasienten og bør kombineres med samtaler med fokus på rusmestring. D

Opioidavhengighet er en kronisk tilstand preget av tilbakefall. Norske LAR-sentre vurderer sine erfaringer slik at urinprøver kan ha en sentral rolle tidlig i behandlingen fordi dette øker muligheten for å begrense tilbakefall og arbeide med rusmestring. Brukes resultatet terapeutisk, og ikke som grunnlag for straff/sanksjoner, kan det virke tillitsbyggende og være nyttig i arbeidet med rusmestring.

For å kunne jobbe terapeutisk med rusbruk tidlig i behandlingen og i perioder preget av dårlig rusmestring, kan urinprøver derfor være et hjelpemiddel.