Kunnskapsoppsummeringer

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

De to kunnskapsoppsummeringene som ble gjennomført under arbeid med retningslinjen finnes her:

Kunnskapssenteret: Kornør H , Bjørndal A , Welle-Strand G,  Medikamentell behandling av opiatavhengighet, Rapport fra Kunnskapssenteret nr 23 - 2006. ISBN 82-8121-124-5 ISSN 1503-9544.

IRIS:  Terje Lie, Sverre M. Nesvåg. Betydningen av ulike psykososiale tiltak i rehabiliteringen av opioidavhengige i substitusjonsbehandling - en kunnskapsoppsummering, Research group: Arbeid, helse og velferd (Working environment and health), Order no.: 2006/161, ISBN no.: 82-490-0459-0

Disse er også ført opp i referanselisten.

De økonomiske konsekvensanalysene av nytt LAR-rammeverk fra PriceWaterhouseCoopers (2007) kan fåes ved henvendelse til Helsedirektoratet, avdeling psykisk helsevern og rus.