Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2806
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-600-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 31.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 09.07.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jens Hammerstrøm et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Dette systemet inkluderer parametre både fra HCTI-CI og EBMT score og med en differensiert vektlegging av parametrene. Systemet bygger på en undersøkelse av AML pasienter transplantert med redusert kondisjonering i første remisjon, medianalder 58 år (variasjonsbredde 20-76 år).

Parameter

Definisjon

Poeng

Infeksjon

Krever kontinuering av antibiotika etter transplantasjonen

1

Lungesykdom

DLco og/eller FEV1≤65 % eller dyspne i hvile eller behov for oksygen

1

Ubeslektet giver

Matched unrelated donor

1

Donor CMV

Donor CMV IgG serologi positiv

1

Leversykdom

Cirrhose, bilirubin >1.5 ganger øvre normalgrense, ASAT/ALAT >2.5 ganger øvre normalgrense

1

Tid til transplantasjon

Tid fra diagnose til transplantasjon ≥6 måneder

1

Ulcussykdom

Behandlingskrevende

2

Inflammatorisk tarmsykdom

Chrons sykdom eller ulcerøs kolitt

2

Hjerteklaffsykdom

Alle klaffesykdommer unntatt mitralprolaps

2

Psykiatrisk sykdom

Depresjon eller angst som krever psykiatrisk konsultasjon eller behandling

2

Alder

≥60 år

2

Arytmi

Atrieflimmer eller flutter, syk sinusknute-syndrom, ventrikkelarytmi

2

Pasient CMV

Pasient CMV IgG serologi positiv

2

Overvekt

Pasient med body mass index >35 kg/m2

2

Rheumatisk sykdom

SLE, rheumatoid artrit, polymyosit, MCTD, polymyalgia rheumatica

2

Nyresykdom

S-kreatinin> 177 μmol/L, dialyse eller tidligere nyretransplantasjon

2


For å estimere risiko for transplantasjonsrelatert mortalitet kan følgende tabell benyttes:

Poeng

Transplantasjonsrelatert mortalitet

Totaloverlevelse

0-3

8 %

69 %

4-6

17 %

60 %

≥7

38 %

43 %