Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, 27.05.2020
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2930
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-619-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 27.05.2020
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 09.07.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jens Hammerstrøm et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger
 • Nyoppdagede pasienter med MDS eller KMML eller pasienter der MDS eller KMML mistenkes, bør vurderes av hematolog.
 • Vedlegg
   

  Anbefalinger

  Nyoppdagede pasienter med MDS eller KMML eller pasienter der MDS eller KMML mistenkes, bør vurderes av hematolog.


  Alle pasienter med MDS eller KMML bør klassifiseres etter WHO klassifikasjonen av 2016 (5). MDS pasienter bør karakteriseres etter det prognostiske scoringssystemet IPSS-R, og KMML pasienter etter scoringssystemet CPSS. For pasienter som er aktuelle for allogen stamcelletransplantasjon (allo-SCT) bør det gjøres NGS myeloid panel for både MDS og KMML. For KMML bør CMSS-mol brukes for transplantasjonsaktuelle kandidater.

  For pasienter med høy- og veldig høy-risiko MDS haster ofte igangsetting av behandling.

  For pasienter med KMML intermediær- 2 og høyrisiko haster behandlingsstart, spesielt hvis allo-SCT er aktuelt.

  Enhver pasient med MDS eller KMML skal vurderes m.t.p. om allogen stamcelletransplantasjon er aktuelt.

  Fra 2015 er det utformet pakkeforløp for diagnostikk og behandling av akutt leukemi/høy-risiko MDS i Norge, se tidligere avsnitt under «Forløpstider for blodkreft i pakkeforløp». Se www.helsedirektoratet.no.

  De internasjonale responskriteriene (International Working Group (IWG) modified response criteria) er omtalt og bør brukes for responsevaluering. Behandlingsforslagene er evidensgradert i henhold til kapittel Gradering av kunnskapsgrunnlaget.