Forside   Myelomatose  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, 2020
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2930
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-619-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 15.06.2020
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 09.07.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jens Hammerstrøm et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Det fins mange prognostiske markører. ISS er mest brukt og kan anvendes hos alle pasienter, også ved høydosebehandling og nedsatt nyrefunksjon. R-ISS (revised-ISS) er utarbeidet for pasienter behandlet med IMIDs og proteasomhemmere.

Internasjonalt prognostisk stadium (ISS)

Stadium I

S-β2 mikroglobulin < 3.5 mg/l og S-albumin ≥ 35g/l

Stadium II

Verken I eller II

Stadium III

S-β2 mikroglobulin ≥ 5.5


Revised-Internasjonalt prognostisk stadium (R-ISS) 

R-ISS stadium I

ISS stadium I og normal LD og normal FISH

5 års overlevelse 82 %

R-ISS stadium II

Verken R-ISS I eller R-ISS III

62 %

R-ISS stadium III

ISS III og samtidig høy LD eller pos del17p, t(4;14) eller t(14;16).

40 %