Forside  Behandling av lokalisert sykdom   Kirurgi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2697
 • ISBN - 978-82-8081-518-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 10.04.2018
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Planlegging av biopsitaking skal være en del av kirurgiplanleggingen. Vevet rundt biopsikanal (sårområde etter biopsi med grovnål eller åpen biopsi) oppfattes som infisert av tumorceller. Dette området må regnes som en del av tumor og ved kirurgi skal fjernes i ett med tumor. Uheldig plassering av biopsitilgang, eller hematom etter biopsi, kan ha store og uheldige konsekvenser for pasienten, nødvendiggjøre mer omfattende kirurgi eller, i verste fall, gjøre ekstremitetsbevarende kirurgi umulig eller forspille muligheter for en radikal kirurgi. Biopsi skal derfor kun foretas på tumorsenter og under ledelse av den kirurg som skal operere pasienten.