Forside  Behandling av lokalisert sykdom   Kirurgi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2697
 • ISBN - 978-82-8081-518-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 10.04.2018
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger
 • Kirurgi er standart behandling for mesterparten av bløtdels- og bensarkomer
 • Ekstremitetsbevarende kirurgi anbefales hvis det er mulig. I dag opereres ca 80 % av pasienter med ekstremitetslokaliserte bensarkomer med ekstremitetsbevarende kirurgi
 • Preoperativ planlegging og utredning av pasienter med sarkom skal foretas innen multidisiplinært team på et sarkomsenter. Biopsi skal kun foretas på sarkomsenter og under ledelse av den kirurg som skal operere pasienten. Sarkomkirurgi skal kun foregå på sarkomsenter
 • Preoperativ strålebehandling eller kjemoterapi av bløtvevssarkomer, vurderes individuelt på bakgrunn av tumorlokalisajon, operabilitet og histologisk diagnose.
 

Funksjon etter kirurgi for bensarkomer er avhengig av hvilke strukturer som er fjernet (muskler, ledd, nerver blodårer) og rekonstruksjonsmetode, men også av adekvat og individuelt tilpasset opptrening etter kirurgi både i den tidlig postoperative fasen og seinere. Pasienter som er operert med tumorproteser (og andre rekonstruksjonsteknikker), må ha individuell oppfølging av dedikerte fysioterapeuter med kompetanse innen tumorortopedi rekonstruksjonsmetoder.