Forside  Behandling av lokalisert sykdom   Kirurgi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2697
 • ISBN - 978-82-8081-518-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 10.04.2018
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Bensarkomer kan oppstå i alle deler av skjelettet. Ca 70  % av bensarkomer oppstår i ekstremitets- og bekkenskjelett. Andre lokalisasjoner som brystkassen, virvler, hode- og ansikts­skjelett utgjør ca 30 % av bensarkomer. Det betyr at det er flere kirurgiske spesialiteter (ortopeder, nevrokirurger, thorakskirurger og ØNH-kirurger) som kan være involvert i behandling av pasienter med bensarkom.