Forside  Behandling av lokalisert sykdom   Sarkom hos barn  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2697
 • ISBN - 978-82-8081-518-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 10.04.2018
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Sarkom hos barn stadieinndeles etter minst 3 forskjellige systemer, og det brukes gjerne flere systemer samtidig. De vanligste er IRS, TNM og MSTS.

Gruppe

Sykdomsbeskrivelse

IRS I

Lokalisert sykdom, fjernet i sin helhet

 1. begrenset til organ eller muskel som den utgår fra
 2. infiltrasjon utenfor organ eller muskel som den utgår fra

Ingen infiltrasjon av regionale lymfeknuter

IRS II

Begrenset eller regional reseksjon av tre typer:

 1. tumor er fjernet men det foreligger makroskopiske rester, ingen infiltrasjon av regionale   lymfeknuter
 2. regional sykdom som er fullstendig fjernet uten mikroskopiske rester, der lymfeknuter kan være involvert og/eller der tumor infiltrerer naboorgan
 3. regional sykdom med infiltrasjon av lymfeknuter, fjernet, men med mikroskopiske rester

IRS III

Ufullstendig reseksjon eller biopsi med makroskopiske   rester

IRS IV

Fjernmetastaser ved diagnosetidspunktet