Forside  Behandling av lokalisert sykdom   Strålebehandling  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2697
 • ISBN - 978-82-8081-518-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 10.04.2018
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger
 • Der det finnes gjeldende protokoller, eventuelt handlingsprogram fra for eksempel Skandinavisk sarkomgruppe (www.ssg-org.net), følges disse
 • Postoperativ strålebehandling anbefales uavhengig av margin ved alle høygradige maligne dype bløtvevssarkom i ekstremiteter eller kroppsvegg; etter marginal og intralesjonell margin ved alle høygradig maligne svulster uavhengig av dyp
 • Postoperativ strålebehandling anbefales etter intralesjonell margin uavhengig av malignitetsgrad
 • Postoperativ strålebehandling anbefales i øvrige kliniske situasjoner der eventuelt residiv medfører høy sannsynlighet for mutilerende kirurgisk behandling
 • Ved negativ margin: anbefales 50 Gy i form av 1,8 til 2,0 Gy fraksjoner
 • Ved positiv margin: anbefales 60–66 Gy
 • Ved definitiv strålebehandling: om mulig total dose til 70–74 Gy
 • Standard palliativ fraksjonering er 3 Gy x 10(-12), men 8 Gy x 1 kan forsøkes
 • Lokalavanserte, ekstrakompartmentelle høygradig maligne svulster med høy risiko for intralesjonell margin eller mutilasjon ved primær kirurgisk behandling, bør vurderes for termoradiokjemoterapi
 

Palliativ strålebehandling brukes som tumorrettet symptomlindrende behandling etter vanlige prinsipper for palliativ behandling, og har erfaringsmessig en betydelig plass. Standard fraksjo­nering er 3 Gy x 10 (-12) (161). Det er mindre data vedrørende nytten av engangs­fraksjoner ved skjelettmetastaser ved sarkom enn ved metastatisk karsinom, men engangs-fraksjoner i form av 8 Gy x 1 kan benyttes. (Evidensgrad C/D).