Forside  Behandling av lokalisert sykdom   Strålebehandling  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2697
 • ISBN - 978-82-8081-518-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 10.04.2018
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

De spesifikke internasjonale protokollene for barn og unge med sarkom inneholder egne kapitler om strålebehandling; det gjelder f.eks. EpSSG-protokollene for lokalisert rhabdomyosarkom og non-rhabdomyosarkom, samt protokoller for osteosarkom (EURAMOS 1) og Ewing’s sarkom (ISG/SSG III og IV) Protokollene rekrutterer ikke lengre aktivt, men benyttes som standard handlingsprogram.