Forside   Diagnostisering   Patologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2697
 • ISBN - 978-82-8081-518-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 10.04.2018
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger
 • Ved histologisk gradering av bløtvevssarkomer anbefales det å bruke det franske graderingssystemet (FNCLCC) Ved histologisk gradering av bensarkomer anbefales en firegradig skala (Skandinaviske graderingssystemet (SSG)
 

For malignitetsgradering av bløtvevssarkom anbefales det franske graderingssystemet (FNCLCC). På bensarkomer brukes en firegradig skala som opprinnelig er fra Broders og har vært brukt i SSG (94;95).

Gradering av bensarkom

Flere bensarkom gis ingen spesifikk maligntetsgradering da graden er gitt fra diagnosen. Dette gjelder for eksempel Ewing sarkom (grad 4), chordom (lavgradig malign) og dedifferensiert og mesenchymalt kondrosarkom (grad 4). For andre bensarkomer som osteosarkom(1–4) og klassiske kondrosarkom (grad 1–3) skal en grad angis. Grad 1 og 2 betegner en lavgradig malign tumor og 3 og 4 en høygradig. Dette er et subjektivt system der differensiering, celle- og kjernepleomorfi, mitosetall, cellerikdom, nekroser og blødning og vekstmønster vurderes (96). Ingen poengsetting gjøres.

Det franske graderingssystem for bløtvevssarkomer (FNCLCC)

Det franske graderingssystemet FNCLCC (Fédération Nationale des Centres de Lutte le Cancer) er basert på tumors differensiering, mitosetall og nekrose og brukes på bløtvevssarkomer. Den totale poengsummen gir graden:

Tumors differensiering

1 poeng

2 poeng

3 poeng

Sarkom som ligner normalt og modent vev.

Sarkom der histologisk type er sikker

Embryonale og udifferensierte sarkomer.

Mitosetall

1 poeng

2 poeng

3 poeng

0–9 mitoser   pr 10/HPF

10–19 mitoser   pr 10/HPF

≥ 20   mitoser pr 10/HPF

Et «high   power field» (HPF) måler 0,1734 mm2. Dette medfører at mitosetallet må justeres i det enkelte mikroskop.

Tumornekrose

0 poeng

1 poeng

2 poeng

Ingen nekrose

< 50 % nekrose (også vurdert makroskopisk)

≥ 50 % nekrose (også vurdert makroskopisk)

Histologisk grad

Grad 1

Grad 2

Grad 3

Totalt 2 eller 3 poeng

Totalt 4 eller 5 poeng

Totalt 6, 7 eller 8 poeng