Forside   Diagnostisering   Patologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2697
 • ISBN - 978-82-8081-518-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 10.04.2018
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger
 • Relevant informasjon til klinikere skal komme fram i besvarelsen.
 • Det anbefales å bruke diagnostiske maler til hjelp ved besvarelsen av preparater.
 

En diagnose avgitt på et operasjonspreparat skal om mulig innholde:

Histologisk diagnose

Basert på WHO-klassifikasjon

Tumors størrelse

Tre dimensjoner, cm

Malignitetsgrad

Tregradig, FNCLCC

Firegradig, SSG på bensarkom

For GIST: Risikovurdering, angi hvilket   risikovurderingssystem som brukes

Mitoser

Mitoser pr 10/HPF (standardiser etter FNCLCC-systemet)

Ved GIST pr 5 mm2

Nekrose

Ja, < 50 %

Ja, ≥ 50 %

Nei

Kan ikke vurderes

Eventuelt i henhold til aktuell protokoll.

Karinvasjon

Ja

Nei

Kan ikke vurderes

Vekstmåte

Diffust infiltrerende

Bred front («pushing»)

Kan ikke vurderes

Type resektat med angivelse av hvilket vev som er affisert

 

Reseksjonsrender

 

Vurdert som intralesjonelle eller frie. Angi avstand i   mm fra tumor til reseksjonsflaten og typen vev.

Resultat av tilleggsanalyser

Immunhistokjemi

Molekylær patologi

Cytogenetisk analyse

Vurdering av histologisk behand­lingsrespons ved pre­operativ   kjemoterapi og/eller strålebehandling

Gjelder først og fremst bensarkom som osteosarkom og   Ewings sarkom. Følg retningslinjene i de aktuelle behandlingsprotokollene.