Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av testikkelkreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2365
 • ISBN - 978-82-8081-408-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 03.09.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Torgrim Tandstad et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

GOP

Speciella åtgärder

Oxaliplatin: Vid polyneuropati gives substitution med calcium och magnesium (se omstående sida).

Paclitaxel premedicinering: 30 min före infusion gives inj Betametason 6 mg iv. Gives endast dag 1 och 8 i cykel 1 om inga oönskade reaktioner inträffat. Inj. Clemastin 2 mg iv inj. Ranitidin 50 mg iv gives samtliga cykler.

Kontroll av puls och blodtryck före och 15 min efter start av infusion dag 1 och 8 cykel 1.

Akutbricka + PM för åtgärder vid akuta allergiska reaktioner skall vara tillgängliga. Läkare skall finnas nåbar på personsökare. Se även ”Handläggning av lindrig reaktion vid Taxolinfusion”.

Dosreduktionsrekommendationer Preparat, % av fulldos Preparat, % av fulldos
    dag 1 dag 8
Granulocyter × 109/L TPK × 109/L  1  2  3  1  3
≥ 1,0 och < 1,5 ≥ 50 och < 75 100 100 100 75 75
≥ 0,5 och < 1,0 ≥ 50 75 75 75 50 50
< 0,5 < 50 Behandlingen uppskjutes.    


G-CSF gives enligt lokala riktlinjer.
Om bestående neuropati WHO grad 2 (svåra parestesier och/eller lätt svaghet), dosreduceras oxaliplatin och paclitaxel till 75 % i följande cykler. Om grad 3–4 toxicitet gives inte denna behandling.

Anmärkning
Ingår i vårdprogram SWENOTECA VIII.
Ref. European Urology 2011, 60, 850-835.

GOP

Blandning och administrering

GOP 2