Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av testikkelkreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2365
 • ISBN - 978-82-8081-408-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 03.09.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Torgrim Tandstad et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Helsedirektoratet opprettet i oktober 2012 en faggruppe som fikk i oppdrag å se på rasjonell bruk av bildediagnostikk i de nasjonale handlingsprogrammene for kreft. Bakgrunnen er de siste 30 års teknologiske utvikling innen bildediagnostikk, intervensjon og IKT. Moderne diagnostikk, behandling og oppfølging av kreftsykdommer legger beslag på en økende andel av ressursene i sykehus. Det oppleves ressursknapphet innen de fleste former for bildediagnostikk. Det er derfor ansett som avgjørende at faglige retningslinjer innen dette området har solid forankring i fagmiljøene. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet følgende bestilling: ”Helsedirektoratet skal i samarbeid med Statens Strålevern sikre at kvalitetssikring av medisinsk strålebruk ved diagnostikk og behandling harmoniseres med og knyttes opp mot de nasjonale handlingsprogrammene for kreft”.

Faggruppen for bildediagnostikk i handlingsprogrammene er bredt sammensatt og har følgende medlemmer:

Aslak B. Aslaksen

Leder av gruppen
 

Helsedirektoratet

Åsmund Straum

Radiologi
 

St. Olavs hospital

Kjetil Knutstad

Radiologi

Oslo universitetssykehus
 

Rune Småland

Onkologi

Stavanger universitetssykehus
 

Unn-Merete Fagerli

Onkologi
 

St. Olavs hospital

Rune Sundset

Nukleærmedisin

Universitetssykehuset i Nord-Norge
 

Petter Brelin

Allmennlege

Halden, Legeforeningen
 

Hilde Olerud

Strålefysikk
 

Statens strålevern

Lene Juvet

 

Kunnskapssenteret
 

Faggruppen har gjennomgått de bildediagnostiske anbefalingene i handlingsprogrammet for testikkelkreft. Det er etablert en referansegruppe som har utarbeidet konsensus om protokollvalg for de ulike bildediagnostiske modalitetene.

 Referansegruppen har følgende medlemmer:

Kjetil Knutstad

Leder av gruppen

Faggruppen for bildediagnostikk i handlingsprogrammene
 

Aina Nærø Kristensen
 

Radiolog

Helse Bergen

Åsa Ofigsbø

Radiolog

Oslo universitetssykehus
 

Marit Langmyr
 

Radiolog

St. Olavs hospital

Ole Jacob Greve
 

Radiolog

Stavanger universitetssykehus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellene på denne og de neste sidene viser en sammenstilling av anbefalingene for bildediagnostikk for testikkelkreft, ekstragonadal germinalcellekreft og stromale testistumores. De er bygd opp med pasientforløpet som ramme og inneholder aktuelle bildediagnostiske metoder og eventuelle tilleggsmetoder. Det er angitt tekniske krav (protokoller) for modalitetene og disse er å anse som minimumsstandard.

Bildediagnostikk i pasientforløpet for testikkelkreft

Appendix bilde15

Appendix bilde1

Appendix bilde15 Appendix bilde2

Appendix bilde15

Appendix bilde3

 Appendix bilde15 Appendix bilde4

 Appendix bilde15 Appendix bilde5

 Appendix bilde15 Appendix bilde6

 Appendix bilde15

Appendix bilde7

Appendix bilde7.2 Appendix bilde7.3

 Appendix bilde15 Appendix bilde8

Appendix bilde15 Appendix bilde9

 Appendix bilde15

Appendix bilde10

 Appendix bilde15

Appendix bilde11

 Appendix bilde15

Appendix bilde12

 Appendix bilde15

Appendix bilde13

 Appendix bilde15

Appendix bilde14