Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av testikkelkreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2365
 • ISBN - 978-82-8081-408-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 03.09.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Torgrim Tandstad et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Ultralyd av testikler er obligatorisk. D
Serumnivå av tumormarkører (AFP, hCG og LDH) må bestemmes før og etter orkiektomi av hensyn til stadiebestemmelse og prognostisk vurdering. B
Ved testikkelkreft må det undersøkes mhp. metastasestatus i retroperitoneale, mediastinale og supraclaviculære lymfeknuter og i viscerale organer. CT er standard undersøkelsesteknikk. D
Serum til bestemmelse av nivå av kjønnshormoner skal tas før orkiektomi. D
Alle pasienter skal informeres om og evt. tilbys kryopreservering av sæd og også tilbys innsetting av testikkelprotese i samme seanse som orkiektomi. D
Orkiektomi og histopatologisk undersøkelse av testikkelen er nødvendig for å bekrefte diagnosen og for å bestemme den lokale utbredelsen (pT-kategori). Histopatologiske parametre inngår også i risikoklassifiseringen av pasienten. B
Hvis en livstruende situasjon på bakgrunn av utbredt metastasering foreligger, må kjemoterapi påbegynnes før orkiektomi. D
Biopsi av kontralaterale testikkel bestemmes ut fra vurdering av risikofaktorer. D

Den initiale håndteringen er i prinsippet lik for alle pasienter med testikkelkreft, uavhengig av svulst-type og sykdomsstadium. Denne prosessen har følgende hensikter:

 • Stille diagnosen
 • Bestemme sykdomsutbredelsen
 • Kartlegge prognostiske faktorer
 • Optimalisere muligheter for fremtidig fertilitet
 • Behandle primærsvulsten (orkiektomi)

Selv om disse pasientene generelt håndteres forholdsvis raskt, vil en åpenbart avansert sykdom likevel kunne kreve særlig høyt tempo i utrednings- og behandlingsprosessen.