Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av testikkelkreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2365
 • ISBN - 978-82-8081-408-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 03.09.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Torgrim Tandstad et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Redusert sædkvalitet forkommer hyppig hos pasienter som presenterer seg med testikkelsvulst. I tillegg kan kjemoterapi, strålebehandling og retroperitoneal kirurgi påvirke fertiliteten og/eller nivå av kjønnshormoner i negativ retning. Derfor skal det før orkiektomi tas prøver for å vurdere serumnivå av kjønnshormoner (testosteron, LH, FSH og SHBG). På bakgrunn av normal døgnvariasjon bør prøvetaking skje på morgenen eller senest før kl. 12:00. Alle pasienter skal tilbys kryopreservering av sæd i en autorisert sædbank. Hvis pasienten ønsker kryopreservering, bør dette gjøres før orkiektomi, særlig hvis man har grunn til å anta at den tumorbærende testikkel er pasientens beste testikkel (70–77). Det er ellers akseptabelt å kryopreservere sæd etter orkiektomi hvis praktiske forhold tilsier det, men det skal uansett gjøres før kjemoterapi og retroperitoneal kirurgi. For pasienter som trenger umiddelbar kjemoterapi, prioriteres behandling foran kryopreservering. For lagring av sæd kreves serologi for hepatitt og HIV, og enkelte sædbanker kan også kreve syfilis-serologi.