Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av testikkelkreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2365
 • ISBN - 978-82-8081-408-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 03.09.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Torgrim Tandstad et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Germinalcellecancer er den vanligste kreftformen blant unge menn i alderen 15–35 år og 5 % av disse er ekstragonadale germinalcelletumorer (EGCT) (274). Histologien er som ved testikkelkreft men sykdommen opptrer utenfor testiklene, ofte i midtlinjestrukturer fra hypofysen til halebeinet og oppfattes i dag som en egen entitet (275). Mye tyder på at EGCT oppstår i primordiale germinalceller som ikke har fullført migrasjonen fra plommesekken via baktarmen til gonadefolden under organogenesen i fosterlivet. Dette avspeiler også den typiske lokalisasjonen i epifysen (corpus pineale, konglekjertelen), mediastinum, retroperitoneum, blære, halebein, vagina og prostata. Vanligste lokalisasjon er mediastinum hvor EGCT utgjør 15 % av alle svulster i fremre mediastinum hos voksne og 24 % hos barn (276). I de andre lokalisasjonene er EGCT sjelden og andre tumorformer dominerer.

EGCT skiller seg fra testikkelkreft ved gjennomgående større tumorbyrde, hyppig lokalisasjon til mediastinum, relativt stor andel er non-seminomer, assosiasjon til Klinefelters syndrom, Downs syndrom og Li-Fraumenis syndrom. Mediastinale EGCT er også assosiert med maligne blodsykdommer. Germinalcelletumorer er også karakterisert ved genetiske forandringer som isokromosom 12 p som forekommer ofte hos voksne pasienter, men er sjelden hos barn under 10 år (277). Dette faller sammen med at barn har en vesentlig bedre prognose ved EGCT enn voksne (278).