Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av testikkelkreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2365
 • ISBN - 978-82-8081-408-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 03.09.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Torgrim Tandstad et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Andre seneffekter (nefrotoksisitet, nevrotoksisitet, ototoksisitet, lungetoksisitet) (186, 327, 364–366) forekommer etter testikkelkreft. Behandling med høye cisplatindoser og røyking er delvis assosiert med utvikling av både ototoksisitet, nevrotoksisitet og lungetoksisitet (186, 367). Pasienter med behandlingsindusert ototoksisitet (tinnitus, nedsatt hørsel) bør få informasjon om at de bør unngå å oppholde seg for mye støybelastet miljøer (368). Osteonekrose av hofteleddet er også beskrevet etter cisplatin-basert kjemoterapi, hvor høye doser dexametason kan være medvirkende (369).