Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av testikkelkreft

Versjon 3
IS-nr 2365
ISBN 978-82-8081-408-1
Status Publisert
Revidert dato 03.09.2015
Publiseringsdato 06.12.2011
Utgiver(e) Helsedirektoratet
Forfatter(e) Torgrim Tandstad et al
Publikasjonstype Nasjonale retningslinjer