Bli med og marker håndhygienedagen, 5. mai.

Riktig utført håndhygiene er det beste tiltaket i kampen mot infeksjoner og antibiotikaresistens i helsetjenesten.

Håndvask med såpe og vann_høyoppl_COLOURBOX1205099

Den nasjonale markeringen av verdens håndhygienedag er derfor et viktig bidrag til bedre smittevern.

Se hele artikkelen "Bli med og marker håndhygienedagen, 5. mai" på fhi.no. 

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/bli-med-og-marker-handhygienedagen-5.mai)