Brei oppslutning om HPV-vaksine blant unge kvinner

I løpet av det første året har meir enn 83 000 kvinner takka ja til gratis HPV-vaksine. Dette viser nye tal frå Folkehelseinstituttet.

Sidan 1. november i fjor har unge kvinner som er fødde i 1991 eller seinare, fått tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV). Dette midlertidige tilbodet er retta mot kvinner som  tidlegare ikkje har fått tilbod om HPV-vaksine og dei som tidlegare har takka nei.

Se hele artikkelen "Brei oppslutning om HPV-vaksine blant unge kvinner" på fhi.no.  

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/brei-oppslutning-om-hpv-vaksine-blant-unge-kvinner)