Frivillige utgjør 90 000 årsverk i eldreomsorgen

En ny SSB-rapport anslår at familiemedlemmer og andre frivilliges omsorgsarbeid for eldre utgjør 90 000 årsverk. NTB

Rapporten er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og omtales i VG.

Den viser at én av seks nordmenn over 16 år yter regelmessig ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre eller funksjonshemmede.

Les hele artikkelen "Frivillige utgjør 90 000 årsverk i eldreomsorgen" på fhi.no

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/frivillige-utgjor-90-000-arsverk-i-eldreomsorgen)