Helserådet: Blir du med fortsatt?

Som omtalt tidligere (‘Helserådet’ nr.11/17), har ‘Helserådet’ gjennom noen tid vært nedleggelsestruet etter at Folkehelseinstituttet, pga. store økonomiske innstramninger, besluttet at de ville trekke seg fra utgivelsene f.o.m. 2018.

crNy HR

Imidlertid vil undertegnede, i likhet med tidligere år, fortsatt utgi ‘Helserådet’, og da i privat regi. Trolig er ‘Helserådet’ den «bredeste» publikasjonen på området samfunnsmedisin og folkehelsearbeid i Norge.

Fortsatt utgivelse vil innebære en abonnementsavgift på kr. 500, årlig. Forutsetningen vil dog være at det melder seg et tilstrekkelig antall abonnenter. Alle som er mottagere/lesere av ‘Helserådet’ i dag, må altså fornye abonnementet dersom de ønsker å være med fortsatt. Man kan jo ta opp med arbeidsgiver/foresatte om regningen eventuelt kan dekkes av denne. Du kan lese mer om ‘Helserådet’ og bestille abonnement for neste år på www.helseradet-rapport.no.

Av hensyn til planleggingen av neste års arbeid er vi glad for om bestillingen kan skje allerede i løpet av kommende 4 uker.

Hilsen Anders Smith, redaktør av ‘Helserådet

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/helseradet-blir-du-med-fortsatt)