Trenger man å følge regelverket for ernærings- og helsepåstander?

Mattilsynet har laget en veileder til hjelp for å tolke regelverket rundt ernærings- og helsepåstander. I praksis kan det se ut til at det er litt for enkelt å smette unna.

Blåbær, antioksidanter
Det kan virke som om det i Norge er litt for enkelt å markedsføre et kosttilskudd eller næringsmiddel med ubegrunnete påstander om helseeffekter. Foto: Freeimages.com.

Veilederen er ikke rettslig bindende, men skal fungere som et hjelpemiddel til tolkning av ulike bestemmelser i regelverket for bruk av ernærings- og helsepåstander. Veilederen må derfor leses sammen med "påstandsforordningen og påstandsforskriften". Disse finner du i Forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler, som du også finner i Helsebiblioteket under samfunnsmedisin og folkehelse > Helserett > Lover og regler > Næringsmidler

Se også temasidene for ernærings- og helsepåstander på www.mattilsynet.no.

For lite kontroll

Det viser seg i praksis altfor lett å smutte gjennom hullene i regelverket, skal vi tro forskning.no som har skrevet flere artikler om temaet. Konsekvensene av å komme med uriktige eller overdrevne påstander om helseeffekter av næringsmidler, er heller ikke skremmende store.

Kosttilskuddet VitaePro kom under NRK Forbrukerinspektørenes lupe og illustrerer hvor vanskelig det kan være. Det er eksempelvis ikke så enkelt som at et kosttilskudd som inneholder antioksidanter har samme effekt som naturlige antioksidanter rett fra kilden. Avgrensningen mellom hva som defineres som kosttilskudd og hva som regnes som legemiddel, avgjør også hvilke betegnelser man har lov til å bruke om et produkt. 

Les også: Lite kontroll med kosttilskudd (forskning.no, 2009)

 

Mer i Helsebiblioteket:

Samfunnsmedisin og folkehelse, ernæring

Tidsskrifter, ernæring (en del tidsskrifter krever innlogging)

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/helserett/aktuelt/trenger-man-a-folge-regelverket-for-ernaerings-og-helsepastander)