Ingen enighet bak nye amme-anbefalinger

I Helsedirektoratets nye anbefalinger rådes mødre fortsatt til fullamming i seks måneder. Men det er lite faglig grunnlag for å si at seks måneder er bedre enn fire måneder.

I går kom Helsedirektoratet med de nye nasjonale retningslinjene for spedbarnsernæring, 15 år etter siste versjon fra 2001.

Det har vært knyttet en del interesse til spesielt ett punkt i anbefalingene: Hvor lenge bør barnets kost bare bestå av morsmelk?

Les hele artikkelen "Ingen enighet bak nye amme-anbefalinger" på forskning.no.   

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/ingen-enighet-bak-nye-amme-anbefalinger)