Sikkerhet og helse ved store arrangementer

En ny veileder om sikkerhet ved store arrangementer skal bidra til å forebygge ulykker der store menneskemengder er samlet. Veilederen tar også opp behovet for helseberedskap og forebyggende helsearbeid slik som sikring av gode sanitære forhold på arrangementsstedet.

Rocke-konsert, artist med el-gitar

I 1998 omkom 63 ungdommer i en diskotekbrann i Göteborg. To år senere ble ni personer kvalt i menneskemengden foran scenen på Roskildefestivalen. I Duisburg mistet 21 personer livet i forbindelse med trengsel i en tunnel under Love Parade sist sommer.

Les mer om veilederen som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har hovedansvaret for, men som er utarbeidet i samarbeid med flere andre instanser, bl. a. Helsedirektoratet.

Se også hele veilederen: Veileder for sikkerhet ved store arrangementer.

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/legevakt-og-beredskap/aktuelt/sikkerhet-og-helse-ved-store-arrangementer)