Nye anbefalinger for håndtering av nøtteallergi i barnehager og skoler

Helsedirektoratet kommer nå med anbefalinger for praktisk håndtering av barn med nøtteallergi i skoler og barnehager.

Anbefalingene skal gi helsetjenesten, skoler, barnehager og foresatte råd om hvordan alvorlige nøtteallergier kan og bør håndteres.

Se hele anbefalingen: Anbefalinger for håndtering av nøtteallergi i barnehager og skoler på helsedirektoratet.no.

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/nye-anbefalinger-for-handtering-av-notteallergi-i-barnehager-og-skoler)