Nytt prioriteringsutvalg for kommunene

Sykepleier Aud Blankholm leder et regjeringsutnevnt utvalg som skal se på prioritering i den kommunale helsetjenesten.

I statsråd onsdag oppnevnte regjeringen et utvalg som skal se på hvordan man best kan prioritere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Fem offentlige utredninger har vurdert prioritering i helsetjenesten de siste tretti årene, blant annet Lønning-utvalgene, Norheimutvalget og Magnussen-utvalget i 2015. Disse arbeidene har i hovedsak tatt for seg prioriteringer i spesialisthelsetjenesten.

Se helse artikkelen "Nytt prioriteringsutvalg for kommunene" på dagensmedisin.no. 

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/nytt-prioriteringsutvalg-for-kommunene)