Statusrapport for HPV-vaksine til unge kvinner

Seks måneder inn i det toårige vaksinasjonsprogrammet har mer enn 62 000 kvinner takket ja til HPV-vaksinen. Det viser en ny statusrapport fra Folkehelseinstituttet.

Vaksine ungdom HO 8 615
Foto: Colourbox

Siden 1. november 2016 har unge kvinner født 1991 eller senere fått tilbud om gratis HPV-vaksine. Vaksinen forebygger forstadier til livmorhalskreft og noen andre kreftformer. Tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK viser at 62 208 kvinner har tatt imot tilbud om HPV-vaksine i løpet av vaksinasjonsprogrammets første seks måneder (1.11.2016–30.04.2017).  

Les hele artikkelen "Statusrapport for HPV-vaksine til unge kvinner" på fhi.no. 

 

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/statusrapport-for-hpv-vaksine-til-unge-kvinner)