Tilrår fortsatt fullamming i seks måneder

Samtidig åpnes det mer opp for fast føde fra fire måneder.

Onsdag lanserte Helsedirektoratet ny nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring, som blant annet gir anbefalinger for morsmelk og introduksjon av mat. Målgruppen er personer som jobber på helsestasjoner, fastleger og alle andre som veileder om kosthold for spedbarn.

Det omdiskuterte spørsmålet har vært hvor lenge man bør anbefale norske mødre å fullamme. Rådet fra myndighetene har vært at spedbarn bør få morsmelk som eneste næring de første seks månedene, men ulike fagfolk har tatt til orde for at anbefalingene burde endres til å starte med tilleggskost fra fire måneder på grunn av nye studier om vitaminmangel.

Ikke helsefordeler med tidlig mat-debut
I de nye retningslinjene står myndighetene fast på at babyer trygt kun kan få morsmelk med tilskudd av vitamin D de første seks månedene, hvis mor og barn trives med det.

Les hele artikkelen "Tilrår fortsatt fullamming i seks måneder" på fhi.no.  

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/tilrar-fortsatt-fullamming-i-seks-maneder)