Psykisk helse

Aktuelt

Bli god til å søke på 1-2-3

På Psykisk helse-sidene finner du en liste over diagnoser og problemstillinger som gir deg gode treff i oppslagsverk, retningslinjer og andre viktige kilder.

Egne fagsider for deg som arbeider med ADHD

Klikk deg inn på ADHD-sidene på Helsebiblioteket – her finner du retningslinjer, skåringsverktøy, oppsummert forskning og andre ressurser for deg som jobber med pasienter som har ADHD. På siden finner du også fagnyheter for feltet.

Legemidler og bilkjøring

Akkurat som enkelte sykdommer er uforenlige med bilkjøring, er det en del legemidler som kan være farlige å ta dersom man har tenkt å kjøre bil eller bruke maskiner etterpå. 

(http://www.helsebiblioteket.no/Psykisk-helse)