Organisering og finansiering

Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til fagkunnskap.

Helsebiblioteket.no skal bidra til å heve kvaliteten på helsetjenestene og til bedre pasientsikkerhet gjennom å gi enkel tilgang til oppdaterte og kvalitetsvurderte kilder på nett for alt helsepersonell i Norge.

Vår visjon er at god kunnskap bidrar til gode helsetjenester. 

Ved å gi tilgang til kunnskap ønsker vi å sikre:

  • Likhet: Lik tilgang til gode helsetjenester uansett hvor man bor forutsetter lik tilgang til god kunnskap for alt helsepersonell. Helsebiblioteket gjør slik tilgang til kunnskap mulig.
  • Kvalitet: Helsebiblioteket.no tilbyr et utvalg av kvalitetsvurderte ressurser og tjenester tilpasset situasjonene helsepersonell trenger dem i.
  • Økonomi: Nasjonale abonnements- og lisensavtaler sparer helsevesenet for både tid og penger.

Innholdet på Helsebiblioteket.no kan grovt deles i følgende hovedkategorier:

  • Innkjøpt innhold som tidsskrifter, databaser og oppslagsverk
  • Lenker til andre nettsteder, organisasjoner, publikasjoner og tjenester
  • Publisert/delt innhold som retningslinjer, prosedyrer, behandlingsanbefalinger, pasientinformasjon og fagartikler

Se oversikt over avtaler og tilgang på Helsebiblioteket.no

Organisering

Helsebiblioteket.no er en avdeling i Folkehelseinstituttet.

Avdelingen er organisert som en redaksjon og består av personer med bred og variert kompetanse, herunder helsepersonell, bibliotekarer, web- og informasjonsspesialister, journalister og personer med markedsførings- og kommunikasjonsbakgrunn.

Ledelse

Funksjonen som redaktør for Helsebiblioteket.no er lagt til stillingen som direktør for Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet.

Råd og utvalg

Helsebiblioteket.no har knyttet til seg følgende råd og utvalg for hjelp til drift og videreutvikling:

Finansiering og forholdet til ressursene

Helsebiblioteket.no betaler for tilgang til en rekke kunnskapsressurser og innhold på vegne av norsk helsepersonell.

Helsebiblioteket.no er finansiert over statsbudsjettet via rammeoverføringen til Folkehelseinstituttet, og gjennom fakturering av universitetene og høgskolene. Nettstedet er redaksjonelt uavhengig.

Helsebiblioteket.no er ikke sponset eller betalt av tjenestetilbyderne og leverandørene av innholdsressursene som tilbys gjennom nettstedet. Helsebiblioteket.no mottar ingen finansiering gjennom annonsering eller reklame.

(/om-oss/organisering-og-finansiering)