Psykisk helse

Aktuelt

Alkoholsalget noe ned siden 2008 (FHI)

Innenlands omsetning av alkohol per innbygger nådde en topp i 2008 med 6,8 liter ren alkohol. Omsetningen er gradvis redusert til 6,0 liter i 2015.

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse)