Psykisk helse

Aktuelt

Psykiaterne: – Systemsvikt (Dagens Medisin)

En historie i media om en pasient som holder på å dø på grunn av en alvorlig psykisk lidelse og hvor det mangler spesialister i psykiatri, utløser ikke midler, sier leder av Norsk psykiatrisk forening.

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse)