Psykisk helse

Aktuelt

Psykose etter hjerneslag

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry har nylig publisert en systematisk oversikt om psykose etter hjerneslag.

Helsebibliotekets tidsskrifter om psykofarmakologi

Helsebiblioteket abonnerer på et stort antall psykofarmakologi-tidsskrifter. Tidsskriftene utgis av forskjellige forlag, og abonnementene kan ha noe forskjellig grad av fullstendighet. 

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse)