Psykisk helse

Aktuelt

Slår alarm om rus- og psykiatritjenestene (Dagens Medisin)

Manglende botilbud og integrert behandling. Mangelfull utredning av somatisk og psykisk sykdom og rusavhengighet. Dette er risikoutsatte områder slik fagfolk beskriver tjenestene til personer med samtidig rus- og psykisk lidelse (ROP).

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse)