(/?q=4p |&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)