(/?q=Akutt forverring astma barn&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)