(/?q=Cancer prostatae&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)